Rolnická 656, Sokolov, Česká republika

+420 777 628 066 info@abmetalrecycling.cz

Ekologická likvidace autovraků

Další ze specializací naší společnosti je likvidace autovraků. Autovraky jsou našimi pracovníky likvidovány pomocí speciální techniky podle všech ekologických norem.

K likvidaci přijímáme:

 • osobní automobily
 • motocykly
 • užitková vozidla
 • autobusy
 • přívěsy
 • návěsy
 • vysokozdvižné vozíky
 • traktory
 • pracovní stroje

Samozřejmostí je vystavení protokolu o převzetí autovraku díky kterému Vám vozidlo na DI vyřadí z evidence. Tuto službu nabízíme jako volitelnou součást likvidace vašeho vozidla.

Bez protokolu o předání do zařízení k likvidaci autovraků Vám nebude vozidlo na DI vyřazeno(viz novela zákona č. 56/2001 Sb) a předáním vozidla osobám, které Vám slíbí zajištění likvidace se vystavujete nebezpečí nemalých sankcí od pojišťoven za vozidlo, které je stále vedeno v registru vozidel a není pojištěné.

Díky tomu máme více než 10 000 spokojených zákazníků, kteří se svým plechovým miláčkem rozloučili přes naši společnost.

Pokud likvidujete vozidlo jehož nejste majitelem, je třeba mít s sebou plnou moc, kterou můžete stáhnout ZDE.

V případě potřeby zajistíme odtah vozidla naším odtahovým speciálem, který je bezplatný.

Bonus za vaše vozidlo
Odhlášení vozidla
 

Bonus za odevzdané vozidlo k ekologické likvidaci

Cena za vozidlo se stanovuje na základě váhy vozidla
a obsahu komodit. Výkupní cenu zasíláme na účet po kontrole, zda vozidlo obsahuje veškeré části.

 • Za kompletní autovrak s vystavením dokladu o ekologické likvidaci při dodání na jednu z našich provozoven vám zaplatíme až 3 000 Kč.
 • Za kompletní autovrak s vystavením dokladu o ekologické likvidaci včetně odtahu zaplatíme až 2 700 Kč.
 • Za výkup autovraku s chybějícími díly účtujeme následující poplatky (poníží se výkupní cena kompletního autovraku): 

Vrak

Poznámka

Poplatky

Odvoz vraku

Odvoz naší odtahovou službou

300,- / kus

Neúplný vrak

Chybí-li:

 

 

převodovka

400,-

 

náprava

300,-

 

katalyzátor

1500,-

 

kolo

50,- / kus

 

autobaterie

300,- / kus

 

alternátor

100,- / kus

 

startér

100,-/kus

 

Odhlášení vozidla na OD

300,-

Odhlášení vozidla

Na vyřízení zápisu zániku vozidla do registru silničních vozidel (dříve trvalé vyřazení vozidla z registru nebo také jen „odhlášení vozidla z registru“) je zákonem stanovena lhůta 10 dnů. Během této doby je nutné dostavit se s doklady a registračními značkami na příslušný odbor kteréhokoliv úřadu obce s rozšířenou působností.

Následně musíte ještě vypovědět smlouvu povinného ručení.

Doklady potřebné pro odhlášení vozidla na úřadě

 • Žádost – formulář by měl být k dispozici na úřadě, vzor na stránkách mdcr.cz
 • Doklad totožnosti – například platný občanský průkaz nebo pas
 • „Velký“ a „malý“ technický průkaz
 • Tabulky s registrační značkou
 • Doklad o ekologické likvidaci

Potřebujete ekologickou likvidaci vozidla? Kontaktujte nás na 777 979 028 nebo využijte formulář na pravém okraji stránky.

Právnická osoba dokládá platný výpis z obchodního rejstříku, zřizovací listinu apod.

V závislosti na situaci může být potřeba doložit zplnomocnění při zastupování (plná moc), případně doklad o zničení silničního vozidla (vydává pouze Policie ČR a Hasičský záchranný sbor).

Jak dlouho trvá vyřízení a kolik to stojí?

Dobrou zprávou je, že odhlášení vozidla z registru je bez poplatku. Tou horší, že doba strávená na úřadě je někdy nevyzpytatelná.

Pokud chcete zvýšit svoji pravděpodobnost na rychlé vyřízení, doporučujeme využít služby elektronického on-line objednání k příslušnému úkonu nebo si on-line ověřit aktuální stav obsluhy žadatelů. Na základě toho si pak můžete sami udělat představu, jak dlouhou dobu na úřadě strávíte. Zda příslušný úřad tyto služby nabízí zjistíte na internetových stránkách.

Vypovězení povinného ručení

Ekologická likvidace vozidla (respektive zánik v registru) je jedním ze zákonných důvodů pro vypovězení povinného ručení.

Povinné ručení je nutné ukončit písemně výpovědí u vaší pojišťovny. O konkrétních možnostech vaší pojišťovny doporučujeme informovat se přímo u ní. Obvykle je to možné zasláním písemné výpovědi elektronicky, klasickou poštou nebo osobním doručením na pobočku.

Pojišťovna by vám měla vrátit nespotřebované pojistné. Důležité je z tohoto hlediska datum, kdy úřad do technického průkazu zaznačí zápis zániku vozidla v registru. Konkrétní podmínky výpočtu nespotřebovaného zjistíte u vaší pojišťovny.

Doklady potřebné pro pojišťovnu

 • „velký“ technický průkaz s úředním záznamem o zániku vozidla v registru silničních vozidel
  (kopie nebo originál – záleží na formě výpovědi a požadavcích konkrétní pojišťovny)
 • Písemná výpověď smlouvy povinného ručení
 • Případně specifické požadavky vaší pojišťovny


Tip: U jaké pojišťovny je vozidlo pojištěno zjistíte na stránkách České kanceláře pojistitelů

Formulář pro výpověď povinného ručení je obvykle možné získat z internetových stránek pojišťoven.

Výpověď by vždy měla obsahovat jméno (obchodní název), RČ (IČO), adresu a kontakt pojistníka, adresu a identifikaci pojišťovny, druh, tovární značku, VIN, registrační značku a model vozidla, číslo smlouvy a důvod výpovědi, datum a podpis.

Doporučujeme

 • Neodkládat odhlášení auta z registru ani výpověď smlouvy u pojišťovny

Při dlouhodobém odkládání může dojít ke ztrátě dokladu o likvidaci a jeho následné získání je komplikací. Navíc termín 10 dnů pro vyřízení na úřadě je zákonem stanovená lhůta.

Datum úřadem provedeného zápisu o zániku vozidla do technického průkazu je také důležité pro určení výše případného vrácení nespotřebovaného pojistného.

Předem se podrobně informovat na konkrétní požadavky a otevírací doby